شانزدهمین دوره کلاسهای آموزشی معماران تجربی

۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱:۰۴

عناصر وجزئیات

چهارشنبه      

22/3/98

 پنجشنبه     

23/3/98

 شنبه      

25/3/98

مدرس: خانم مهندس علی بیگی                         

تکنولوژی  وکارگاه قالب بندی وآرماتور                                                                    

سه شنبه

98/4/4

چهارشنبه       

98/4/5

پنجشنبه      

98/4/6

مهندس مهدوی

تاسیسات بهداستی ساختمان

 

یکشنبه

98/4/11

دوشنبه

98/4/12

سه شنبه

98/4/13

دکتر یوسفی راد

آزمون پایان دوره اول درشروع دوره دوم ساعت 1:30 بعدازظهر برگزار میگردد.

1-شروع کلاسها از ساعت 1:30تا 6 عصر میباشد.

2- شرکت دراین دوره ها الزامیست وعدم حضور باعث باطل شدن قبوای ازمون میگردد.

3-شرکت کننده درکلاسها میبایست 15 دقیقه قبل ازشروع کلاس درمحل حاضرباشد.

4- درپایان دوره ازمونی بعنوان ارزیابی دوره برگزار میگردد که داشتن حدنصاب نمره دراین آزمون الزامیست.

محل برگزاری کلاسها : سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان