قوانین و مقررات ملی ساختمان

۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۸:۲۶

مبحث اول- تعاریف- ویرایش ۹۲

دانلود

مبحث دوم- نظامات اداری- ویرایش ۸۴

دانلود

مبحث سوم- حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق- ویرایش ۹۲+ غلطنامه

دانلود

مبحث چهارم- الزامات عمومی ساختمان- ویرایش ۹۲

دانلود

مبحث پنجم- مصالح و فرآورده های ساختمانی- ویرایش ۹۲

دانلود

مبحث ششم- بارهای وارد بر ساختمان- ویرایش ۹۲+ غلطنامه

دانلود

مبحث هفتم- پی و پی سازی- ویراش ۹۲

دانلود

مبحث هشتم- طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی- ویرایش ۹۲

دانلود

مبحث نهم- طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه- ویرایش چهارم ۹۲- چاپ سوم+ غلطنامه

دانلود

مبحث دهم- طرح و اجرای ساختمان های فولادی- ویرایش ۹۲+ غلطنامه

دانلود

مبحث یازدهم- طرح و اجرای صنعتی ساختمان- ویرایش ۹۲

دانلود

مبحث دوازدهم- ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا- ویرایش ۹۲

دانلود

مبحث سیزدهم- طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها- ویرایش ۸۲

دانلود

مبحث چهاردهم- تأسیسات مکانیکی- ویرایش ۹۱

دانلود

مبحث پانزدهم- آسانسورها و پلکان برقی- ویرایش ۹۲

دانلود

مبحث شانزدهم- تأسیسات بهداشتی- ویرایش ۹۱

دانلود

مبحث هفدهم- لوله کشی گاز طبیعی- ویرایش ۸۹

دانلود

مبحث هجدهم- عایق بندی و تنظیم صدا- ویرایش ۹۰

دانلود

مبحث نوزدهم- صرفه جویی در مصرف انرژی- ویرایش ۸۹

دانلود

مبحث بیستم- علائم و تابلوها- ویرایش ۸۴

دانلود

مبحث بیست و یکم- پدافند غیر عامل- ویرایش ۹۱

دانلود

مبحث بیست و دوم- مراقبت و نگهداری از ساختمان ها- ویرایش ۹۲

دانلود

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- ویرایش ۹۰+ اصلاحیه

دانلود