برگزاری کلاسهای آموزشی

۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۷:۳۱

دوره کلاسهای ارتقا پایه سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

نام دوره آموزشی رشته پایه روزهای کلاس ها مدرس
نظارت بر اجرای ساختمانهای بتنی عمران 3 به 2 96/4/22 | 96/4/23 مهندس مسعود رضوانی
آشنایی با میانی گودبرداری و سازه های نگهبان عمران معماری 3 به 2 96/5/5 | 96/5/6 مهندس مهدی نایبی
عناصر جزییات معماری معماری 3 به 2 96/5/12 | 96/5/13 مهندس زهره نایبی

شروع کلاس ها از ساعت 8 صبح الی 3 عصر میباشد.

  1. شرکت در این دوره ها الزامیست و عدم حضور باعث باطل شدن ثبت نام میگردد.
  2. شرکت کننده در کلاسها می بایست 15 دقیق قبل از شروع کلاسها در محل حاضر باشد.