برگزاری آزمون شفاهی معماران تجربی اسفند97

۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۲:۵۱

پیرو برگزاری آزمون کتبی بهمن 97و با عنایت به بند8 دفترچه راهنمای آزمون ودستورالعمل ارسالی آزمون شفاهی معماران تجربی درسال جاری، تاریخهای 12 لغایت 97/12/16 جهت آزمون فوق تعیین گردیده است.


اشتراک گذاری