ارائه خدمات کمیته رفاهی سازمان

۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۱:۵۳

پیرو مذاکرات انجام شده با استخر طلائیه وشقایق جهت رفاه اعضای سازمان وخانواده هایشان استفاده از امکانات فضاهای نامبرده امکانپذیر می باشد.

( بهمراه داشتن کارت عضویت سازمان الزامی میباشد.)

 

استخر طلائیه با تخفیف120،000ریال
بانوان : هرروز ازساعت 10الی 16:30  ، جمعه ها از ساعت15 الی 21:45
آقایان : هرروز ازساعت 17:30الی 24

 

استخر شقایق با تخفیف سانس ویژه 80،000ریال سانس عادی 60،000ریال

بانوان ،روزهای فرد  سانس عادی 9:30الی 11 و 14الی 15:30

  سانس ویژه 16الی17:30 و18 الی 19:30

آقایان ،روزهای زوج وجمعه هاسانس عادی 13الی14:30و15الی16:30

سانس ویژه 17الی18:30و21الی22:30

سالن بدنسازی باتخفیف 400،000ریال

 


اشتراک گذاری