ثبت نام ورود به حرفه کاردانهای فنی و معماران تجربی

۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۳:۳۱

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان ازمون های ورود به حرفه کاردانها ومعماران تجربی میرساند،  آزمونهای مربوطه ، درروزهای پنج شنبه وجمعه 11 و12 بهمن ماه سال 1397 برگزار میگردد.

ثبت نام این دسته ازآزمونها از تاریخ 97/8/23 از طریق سامانه ازمونهای ورود به حرفه www.inbr.ir شروع وتاتاریخ 97/9/3 ادامه خواهد داشت.


اشتراک گذاری