اخبار سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان
پیرو نامه رسیده از اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان درخصوص جلوگیری از تبلیغ وانتشار آگهی های پیش فروش ساختمان فاقد مجوز، با عنایت به نامه معاونت محترم اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و مکاتبه دادستان محترم کل کشور درخصوص اجرای مواد 2 ...
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان
پیرو برگزاری آزمون کتبی بهمن 97و با عنایت به بند8 دفترچه راهنمای آزمون ودستورالعمل ارسالی آزمون شفاهی معماران تجربی درسال جاری، تاریخهای 12 لغایت 97/12/16 جهت آزمون فوق تعیین گردیده است. ...
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان
پیرو مذاکرات انجام شده با استخر طلائیه وشقایق جهت رفاه اعضای سازمان وخانواده هایشان استفاده از امکانات فضاهای نامبرده امکانپذیر می باشد. ( بهمراه داشتن کارت عضویت سازمان الزامی میباشد.)   استخر طلائیه با تخفیف120،000ریال ب ...
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان
  به اطلاع معماران تجربی واستادکاران صنعت ساختمان میرساند جهت ثبت نام  آزمون شفاهی وتعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی حداکثرتا تاریخ 97/9/3 به سازمان نظام کاردانی مراجعه ویا با شماره تلفن  32232397-017 تماس حاصل نمائید. ...
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان
بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان ازمون های ورود به حرفه کاردانها ومعماران تجربی میرساند،  آزمونهای مربوطه ، درروزهای پنج شنبه وجمعه 11 و12 بهمن ماه سال 1397 برگزار میگردد. ثبت نام این دسته ازآزمونها از تاریخ 97/8/23 از طریق سامانه ازمونهای ور ...
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان
درخصوص شیوه نامه های اجرایی تمدید و ارتقا پایه پروانه اشتغال بکارکاردانی به شرح ذیل: دوره های نظارت براجرای ساختمانهای بتنی باتدریس آقای مهندس مسعود رضوان درروزهای 97/7/5/6  دوره های آشنایی بامبانی گودبرداری وسازه های نگهبان باتدریس آقای مهن ...
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان
در خصوص شیوه نامه اجرائی نحوه تمدید وارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار کاردانی ،کمیته آموزش سازمان نظام کاردانی استان در نظر دارد دوره های آموزشی ارتقاء پایه 3به 2 و 2به 1 رابرای کاردانهای معماری و عمران از تاریخ 97/7/5 برگزار نماید.لذا از کاردانهایی که ...
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان
قابل توجه اعضاء محترم : سازمان نظام کاردانی استان گلستان به آدرس گرگان، خیابان ولیعصر،دادگاه انقلاب،عدالت 16، مجتمع ام ار ای کوثر، طبقه4، واحد8 انتقال یافت. تلفکس:32232397-017 ...